Θεραπευτική Άσκηση

Η θεραπευτική άσκηση είναι κάθε μορφής ελεύθερη ή υποβοηθούμενη φυσική δραστηριότητα του ατόμου, που περιλαμβάνει κίνηση ενός ή περισσοτέρων τμημάτων του σώματος

Η θεραπευτική άσκηση είναι κάθε μορφής ελεύθερη ή υποβοηθούμενη φυσική δραστηριότητα του ατόμου, που περιλαμβάνει κίνηση ενός ή περισσοτέρων τμημάτων του σώματος, με στόχο να συμβάλει στη θεραπεία δυσλειτουργιών και προβλημάτων υγείας. Η θεραπευτική άσκηση οφείλει να είναι επαναλαμβανόμενη και να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσέγγισης θεραπείας. Χρησιμοποιείται σαν συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας από τη συντριπτική πλειοψηφία των ιατρικών ειδικοτήτων.

Η θεραπευτική άσκηση συμβάλει στην εξισορρόπηση του σώματος, όταν υπάρχουν ασυμμετρίες στην κίνηση και τη δύναμη. Επίσης, συμβάλλει καθοριστικά στην επανεκπαίδευση του σώματος σε σωστά πρότυπα κίνησης, που έχουν αλλοιωθεί λόγω δυσλειτουργιών και προβλημάτων υγείας.

Ανάλογα με το προφίλ και ζητούμενο κάθε ασθενούς, μπορούν να καταρτιστούν ποικίλα είδη θεραπευτικής άσκησης.
Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Ασκήσεις έκκεντρων συστολών,
  • Ασκήσεις νευρομυϊκής συναρμογής,
  • Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας,
  • Ασκήσεις αύξησης της ελαστικότητας των μυών, κ.ά.

Κάθε πρόγραμμα σωματικής άσκησης που καταρτίζεται είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ατόμου με σκοπό την βελτίωση ελλειμάτων στην κίνηση και τη λειτουργικότητα αλλά και της γενικής φυσικής κατάστασης και υγείας. Το πλαίσιο της θεραπευτικής άσκησης (ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα, τύπος / διάρκεια-συχνότητα ασκήσεων) επιλέγεται για κάθε ασθενή με βάση το προφίλ (ηλικιακό, ενδιαφερόντων, τρόπου ζωής) και τις σωματικές δυνατότητες. Κάθε εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικών ασκήσεων πραγματοποιείται αρχικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του/της θεραπευτή/τριας στην αρχή ή το τέλος της θεραπείας. Για τα ατομικά προγράμματα άσκησης παρέχεται ατομικό αναλυτικό πρόγραμμα ασκήσεων έντυπης μορφής.