Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων

Η θεραπεία βασίζεται στη διέγερση των περιφερικών νεύρων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και την επανένταξή του σε κοινωνικές ή εργασιακές δραστηριότητες

Η φυσικοθεραπεία παίζει πρωταρχικό ρόλο στην αποκατάσταση ασθενών που πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις, όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, το πάρκινσον, η περιφερική νευροπάθεια, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η ημιπληγία, η κάκωση περιφερικών νεύρων, η εγκεφαλική παράλυση, η πάρεση προσωπικού νεύρου και οι νευραλγίες. Τα προβλήματα σε αυτές τις παθήσεις εντοπίζονται στην κίνηση, την αίσθηση, τη λειτουργικότητα, την καθημερινή υγιεινή, κ.α.

Η θεραπεία βασίζεται στη διέγερση των περιφερικών νεύρων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και την επανένταξή του σε κοινωνικές ή εργασιακές δραστηριότητες. Αυτό επιτυγχάνεται με το συνδυασμό της κινησιοθεραπείας, της ηλεκτρικής διέγερσης και του βελονισμού. Επιπροσθέτως, το Super Inductive System που διαθέτουμε στον χώρο μας είναι ικανό να προσφέρει μέγιστη αποτελεσματικότητα σε ασθενείς που πάσχουν από σπαστικότητα.

Με συνέπεια στην τήρηση του πλάνου αποκατάστασης και με διάθεση από την πλευρά του ασθενούς μπορούν να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχουν τεθεί, οι οποίοι αρχικά ενδεχομένως να φάνταζαν ανέφικτοι, όπως είναι η έγερση από μία καρέκλα, η αποκατάσταση της ισορροπίας και η βάδιση.
Στόχος μας να βοηθήσουμε τον ασθενή να ανακτήσει τις δυνάμεις του, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την πάθησή του.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Κινητικότητα
  • Βελτίωση δεξιοτήτων άνω και κάτω άκρων
  • Μείωση μυϊκού πόνου
  • Αύξηση του μυϊκού τόνου
  • Βελτίωση ισορροπίας
  • Βελτίωση συντονισμού και βάδισης
  • Βελτίωση γνωστικών λειτουργιών, μνήμης, συγκέντρωσης
  • Βελτίωση αισθητικότητας
  • Εκπαίδευση σε καθημερινές δραστηριότητες
  • Βελτίωση αυτοεξυπηρέτησης